Bio Hans De Pelsmacker

Hans De Pelsmacker (° Gent 1960) is beeldhouwer en realiseert tot halfweg de jaren negentig monumentale autonome sculpturen in staal. Gaandeweg ontstaat ruimtelijk werk waarbij de relatie tot de omgeving en het functionele het uitgangspunt wordt. Vanuit de traditie van de beeldhouwkunst ontstaan vanaf het jaar 2000 meubel- en lichtontwerpen die internationaal grote belangstelling opwekken.Doorheen de jaren begint Hans De Pelsmacker zich meer en meer te engageren voor uiteenlopende opdrachten in de publieke ruimte. Het zijn projecten die zich bevinden in de hybride zone tussen sculptuur en functioneel object, vaak binnen een architecturale context. De laatste jaren groeide het verlangen om terug objecten te realiseren en zijn artistieke praktijk te herdefiniëren. Naar aanleiding van een opdracht voor een kunstintegratie ontdekte Hans De Pelsmacker ongekende mogelijkheden en de kleurenrijkdom van geblazen glas. Dit resulteerde in een eerste reeks eenvoudige objecten met glas die hij in Het Glazen Huis te Lommel liet blazen. Sinds 2019 werkt hij samen met diverse glasateliers in Tsjechië waar hij monumentale ontwerpen laat realiseren. Van een radicale ommekeer is geen sprake, het gaat om het geduldig zoeken,”un travail patient”, met andere woorden een gestadige evolutie met nieuwe uitdagingen en mogelijkheden.

Hans De Pelsmacker (° Gent 1960) was a sculptor until the mid 1990s, when he designed autonomous monumental sculptures made of steel. Throughout the years, he gradually developed spacial work, where the relationship between the environment and the functionality prevailed. Driven by his strong sculptural background, Hans has been designing furniture and light objects since 2000. His work has gained international attention and interest from across the globe. During the past years, Hans has been developing a growing interest for various projects in public spaces with a wide scope. His works are considered in a hybrid zone between a sculptural and a functional object, often within an architectural context. More recently, Hans has redefined his artistic scope and has returned to creating objects. In the framework of a project for art integration, Hans has discovered the wonders of blown glass and its multitude of colours. This resulted in a series of simple blown glass objects, created at Het Glazen Huis in Lommel, Belgium. Since 2019, Hans has been working closely with diverse glass studios in Czech Republic, mainly for the production of monumental design objects. In his journey, there is no radical turnaround, but rather a patient exploration ' un travail patient' of the possibilities available. In short, a gradual evolution, unfolding new challenges and opportunities.