Download CV

Hans De Pelsmacker (° Gent 1960) is beeldhouwer en realiseert tot halfweg de jaren negentig monumentale autonome sculpturen in staal. Gaandeweg ontstaat ruimtelijk werk waarbij de relatie tot de omgeving en het functionele het uitgangspunt wordt. Vanuit de traditie van de beeldhouwkunst ontstaan vanaf het jaar 2000 meubel- en lichtontwerpen die internationaal grote belangstelling opwekken. Doorheen de jaren engageert Hans De Pelsmacker zich voor uiteenlopende opdrachten in de publieke ruimte. Het zijn projecten die zich bevinden in de hybride zone tussen sculptuur en functioneel object, vaak binnen een architecturale context.
De laatste jaren groeide het verlangen om terug objecten te realiseren en zijn artistieke praktijk te herdefiniëren. Er ontstaan nieuwe meubelontwerpen, keramische wandtegels, sculpturen, objecten in brons en een collectie grafiek. Naar aanleiding van een opdracht voor een kunstintegratie ontdekte Hans De Pelsmacker ongekende mogelijkheden en de kleurenrijkdom van geblazen glas. Sinds 2019 werkt hij samen met diverse glasateliers in Tsjechië waar hij zijn ontwerpen laat realiseren.

Hans De Pelsmacker (° Gent 1960) is a sculptor. Until the mid 1990s, when he designed autonomous monumental sculptures made of steel. Throughout the years, he gradually developed spacial work, where the relationship between the environment and the functionality prevailed. Driven by his strong sculptural background, Hans has been designing furniture and light objects since 2000. His work has gained international attention and interest from across the globe. During the past years, Hans has been developing a growing interest for various projects in public spaces with a wide scope. His works are considered in a hybrid zone between a sculptural and a functional object, often within an architectural context. More recently, Hans has redefined his artistic scope and has returned to creating objects. This results in a series of new furniture, ceramics, sculptures, bronze and grafic. In the framework of a project for art integration, Hans has discovered the wonders of blown glass and its multitude of colours. Since 2019 he has been working closely with diverse glass studios in Czech Republic, mainly for the production of design objects.

Publicaties