PUBLICATIES

Public Space 2000-2011
Hans De Pelsmacker, 2010

“Vanuit mijn belangstelling voor het ontwerpen van objecten en ruimtelijke interventies die het midden houden tussen het sculpturale en het functionele zijn de voorbije jaren mijn meubel –en lichtobjecten, en de realisaties voor de publieke ruimte ontstaan. Tijdens deze periode is ook het besef gegroeid dat de grens tussen kunst, architectuur en vormgeving steeds meer en meer vervagen. Niet zo zeer als “cross over” fenomeen, maar als een eigen evenwaardige identiteit. Bovendien stellen we vast dat in onze samenleving de kunstenaar/ontwerper een zekere verantwoordelijkheid draagt. Human centered design,social design of kunst in de publieke ruimte zijn meer en meer actuele begrippen die wijzen op een toenemende belangstelling over de inrichting van onze leefomgeving en de rol die de kunstenaar/ontwerper hierin kan spelen."

Hans De Pelsmacker Publicaties

De publicatie Public Space 2011-2000 geeft een overzicht van de projecten voor de publieke ruimte die Hans De Pelsmacker de voorbij jaren heeft ontworpen en gerealiseerd. Elk project wordt toegelicht met een korte tekst en met beeldmateriaal. Er zijn teksten van Hans De Pelsmacker, Marc Dubois, Lut Pil en Philip Van Isacker.

Oplage: 300 exemplaren
Formaat: 168 x 240 mm
216 pagina’s
Vormgeving: Jan Hespeel & Randoald Sabbe
Tekst: nederlands met engelse vertaling
Gelimiteerde uitgave:  45 genummerde en getekende exemplaren voorzien van gele snede op bovenzijde
Met ondersteuning van de Vlaamse Gemeenschap
Meer informatie en foto's: Copyright Bookshop Gent

Hans De Pelsmacker Publicaties
Hans De Pelsmacker Publicaties
Hans De Pelsmacker Publicaties
Hans De Pelsmacker Publicaties
Hans De Pelsmacker Publicaties
Hans De Pelsmacker Publicaties

Projecten voor de publieke ruimte 2010>2015
Hans De Pelsmacker, 2015
Vormgeving: Albertina De Pelsmacker
Druk: Gheysen printing, Oostkamp

Overzicht van gerealiseerde en niet gerealiseerde ontwerpen voor de publieke ruimte van 2010 tot 2015

Hans De Pelsmacker Publicaties
Hans De Pelsmacker Publicaties
Hans De Pelsmacker Publicaties