home bio contact

Glasontwerpen vanaf 2020

De glasobjecten vanaf 2019

De glasontwerpen ontstaan in sculpturale houten mallen die ik zelf realiseer. Een grote betrokkenheid bij het maakproces en de vreugde van de ambachtelijkheid vind ik heel belangrijk. Daarom realiseer ik zelf de houten mallen waarin het glas later zal worden geblazen. Het is een langdurig en intensief werk waarbij het uitzicht van het ontwerp steeds vanuit een malvorm moet worden gedacht. Bovendien moet je rekening houden met de onvoorspelbaarheid van het amorfe glas die het uitzicht van de glasobjecten mee zullen bepalen.
De glasblazer hanteert een stalen buis -de pijp- waarmee hij een hoeveelheid glas plukt uit een kroes met vloeibaar glas. Het glas op de pijp wordt vervolgens tot een grootte van een kerstbal gevormd. Na het aanbrengen van de gewenste kleuren zal de glasblazer het glas herhaaldelijk opwarmen, er glas aan toevoegen, blazen, terug opwarmen, tot het volume van de bel en de juiste temperatuur is bereikt. Het is een geconcentreerd werk van subtiele afwegingen en handelingen.
De hete geblazen bel wordt vervolgens voorzichtig in de mal geplaatst. De glasblazer zal nu heel zachtjes en vervolgens krachtig de glasbel in de mal blazen. Tijdens het blazen zal hij het glas in en uit de mal schuiven en drukken tot het glas zich in alle hoeken en vormen heeft geplaatst.
Nadat het glas genoeg is afgekoeld wordt het koud afgewerkt: het object wordt dan op de juiste hoogte afgekort en glad geslepen. Eventueel kunnen storende onregelmatigheden weg gepolierd worden.
Ik streef niet naar functionaliteit of technologische verfijning. Het onverwachte en het sculpturaal karakter dragen in zich onvolmaaktheden en sporen van toevalligheden.
De kleuren zijn rudimentair: rood, groen, geel, blauw, grijs en zwart. Door het glas ontstaan rijke doorschijnende kleurschakeringen en projecties door het licht.