Kunstintegratie De Zilverberg
Wedstrijd VIPA
Opdrachtgever: OCMW Roeselare
Locatie: Woonzorgcentrum ‘De Zilverberg’ Rumbeke-Roeselare
Realisatie: 2013
Materiaal: Beton, Albast, brons en Led-verlichting
Fotografie: Hans De Pelsmacker en Jean Godecharle

Het kunstwerk is een lichtsculptuur die bestaat uit een compositie van 2  evenwijdige betonnen zuilvolumes die centraal in de patio  staan opgesteld. In de kortste breedtezijden van de zuilen is een lichtbron geïntegreerd en zijn afgedekt met platen albast dat het licht doorlaat. Een bronzen structuur verbindt de twee zuilen van boven tot onder. Het is een voorstelling van vegetatieve motieven. Een vanzelfsprekend grid van figuratieve motieven die een leesbare afspiegeling is van het verloop van het leven.

The art piece is a sculpture of light that consists of two parallel concrete columns that are located centrally in the patio. A source of light is integrated in the sides of the columns which have the shortest width, and are covered with translucent alabaster plates. A bronze structure connects the two columns from the bottom to the top. This results in a vegetative representation that evidently represents the course of life.