Participatieve kunstintegratie De Pelgrim
Opdrachtgever: vzw De Pelgrim
Locatie: Onthaalcentrum voor mensen met mentale beperking ‘De Pelgrim’ Wulvergem
Realisatie: 2012
Materiaal: Larix en glas, bestaande bomen
Fotografie: Hans De Pelsmacker

De kunstintegratie is een terras die de vijver met de boomgaard verbindt en als rustpunt en ontmoetingsplaats functioneert. Het terras is van hout en glas, en integreert enkele banken met de omgevingselementen zoals bomen, water en bestaande tuinmuur tot een geheel. Deze kunstintegratie werd samen met de bewoners gerealiseerd.

The art integration consists of a terrace that unites a pond with an orchard, and functions as a central place where people can meet and relax. The terrace, which is made of wood and glass, unifies several benches with the elements of the surrounding environment, such as trees, water and a green wall in the garden. This art integration was realised with the involvement of the residents.