Kunstintegratie heraanleg plein De Gasplaats
Wedstrijd, geselecteerd
Opdrachtgever: Gemeente Schoten
Locatie: plein politiegebouw
Ontwerp: 2009
Fotografie: Hans De Pelsmacker

Het plein is aangelegd rondom een grote gasinstallatie en een nieuw politiegebouw. Door de veelheid aan toegevoegde elementen zoals verkeersborden, vlaggemasten, vuilnisbakken, borden enzomeer is het geheel sterk verbrokkeld. Die specifieke situatie vormt het uitgangspunt voor het concept. In plaats van één autonoom kunstwerk te integreren, wordt de plaats met alle bestaande en toegevoegde elementen op zich het ontwerp. De coherentie van de plaats als ontwerp, zoals de figuren van het schaakspel verschillen van vorm, kleur en plaatsing toch als één geheel worden begrepen. De elementen die aan het bestaande worden toegevoegd zijn sculpturaal en divers van materiaal en vorm, maar bovendien functioneel: een bank om op te zitten, een kaatsmuur, verlichting en hagen. Deze buurt heeft een jonge bevolking: vele jonge gezinnen, de nabijheid van een school en het gemeentecentrum. Dit tot kunstwerk geworden plein is er dan ook in de eerste plaats voor de omwonenden, de scholieren en voorbijgangers. Een plaats om elkaar te ontmoeten, te voetballen, te picknicken of gewoon om wat samen te zijn en,  met een politiegebouw in de nabijheid een veilige plek bij uitstek. De gasinstallatie wordt grotendeels verborgen achter een hoge haag, een kaatsmuur uit beton en een muur van verticale houten balken. Aan de kant van de straat komt een hogere betonnen muur die eveneens als kaatsmuur kan dienen. In de kortste zijden van de betonnen muren wordt LED-verlichting geïntegreerd en afgedicht met transparante platen. Er wordt een lange gebogen bank uit beton geplaatst. De vorm is een afgietsel van takken van bomen, de bovenkant is glad afgewerkt. Een vrijstaande lichtarmatuur verlicht het plein dat zoals de huidige toestand bestaat uit dolomiet. Op de plantsoenen rechtover het politiegebouw worden fruitbomen aangelegd. Fruitbomen zijn genereuse menselijke bomen met bloesem en fruit. Doordat ze weinig omvangrijkzijn, blijft het politiegebouw vanop straat altijd visueel duidelijk aanwezig. Het kunstwerk heeft twee gedaanten: een sculpturale en een functionele. Maar ook in tijd: overdag zichtbaar door de opstelling van diverse elementen, ‘s nachts zichtbaar door de verschillende lichtelementen.