Kunstintegratie en inrichting plein
Wedstrijd: vzw Wisper
Opdrachtgever: Stad Gent ism vzw Wisper
Locatie: Rymhofplein Gent
Realisatie: 2011
Materiaal: Larix en architectuurbeton
Fotografie: Hans De Pelsmacker

Het kunstwerk voor dit plein is ontstaan vanuit een actieve participatie van buurtbewoners, enkele scholen uit de omgeving, een lokaal naaiatelier en wijkverantwoordelijken. Het ontwerp bestaat uit een geometrisch bank in beton waarvan de motieven door de bewoners werden ontworpen. De houten constructie werd samen met buurtbewoners ter plaatse gerealiseerd en heeft de vorm van een stuk doek, wat verwijst naar het textielverleden van deze site.

The work of art for this square will be created through active participation of local residents and local people in charge. This project is realised step by step by the inhabitants and the students of a primary school, in workshops directed by the artist and the non-profit organization Wisper. The design consists of two separate monumental horizontal elements: a geometric beam form in concrete and an organic form in wood. Both parts form a whole and are placed in the centre of the square. The beam form is a chain of concrete casts, which lengthwise forms a bench. On the vertical sidewalls different reliefs make up one frieze over the entire length. The things shown on the relief are realised by the local residents and come from their own environment. The organic form is a closed monumental construction of planks, which, due to its form, lends itself to climb on to it, to picnic or to sunbathe on it, etc.