Kunstintegratie De Passage
Inrichting groenzone tussen twee gebouwen
Opdrachtgever: Psychiatrische kliniek OLV St.-Michiels
Locatie: Binnentuin kliniek, Brugge
Realisatie 2000, Renovatie: 2014
Materiaal: Cortenstaal
Fotografie: Hans De Pelsmacker

Bij de renovatie ontstond een open ruimte tussen het bestaande dagverblijf en het vernieuwde recreatiegebouw met cafétaria. Het ontwerp vormt een passage tussen de twee gebouwen. Omwille van het specifiek karakter van deze instelling werd gekozen voor een heldere rechte weg met strakke rechtlijnige lichtarmaturen rechte weg. De vormgeving moet de bewoners van de instelling ondubbelzinnig oriënteren. De weg komt uit op een centraal pleintje met waterpartij, er zijn banken en men kan er petanqen. Het geheel vormt een rustgevende plaats. Hier staat een hoge lichtarmatuur die als een baken binnen het domein  functioneert. Hagen en een rij fruitbomen zijn op een menselijk schaal geïntegreerd,. Het moet vooral een aangename plaats zijn voor de bewoners, bezoekers en personeel.