Monument “Oorlog en Vrede”
Wedstrijd, geselecteerd
Opdracht: Provincie Oost-Vlaanderen
Ontwerp: 2012
Beeldvorming & fotografie: Albertina De Pelsmacker

De massieve sokkel balanceert op een smal grondvlak en heeft een streng geometrische vorm met aan één zijde een scherpe hoek. De vormgeving is ontleend  aan de vorm van een wig, een spie of een bijl. Het verbeeldt de genadeloosheid van de breuk, de onomkeerbaarheid van het splijten of het verscheuren. Op de rand van de sokkel wordt een bronzen structuur met organische vormen wankel opgesteld. Deze bronzen structuur toont verstrengelende twijgen en bloemen: een dichte overdaad aan organische vormen, die verwijst naar de diversiteit van de mensen uit alle continenten. Tegelijk symboliseert dit de altijd terugkerende groei, ontwikkeling en herstel van de natuur. De dichte structuur laat op bepaalde plaatsen licht doorschijnen. Centraal in de structuur is een open doorkijk waar  de toeschouwer van de begane grond doorheen kan kijken naar de hemel, wolken of sterren, zoals op een open plek in een donker bos.