Monument voor Cyriel Buysse
Wedstrijd, geselecteerd
Opdrachtgever: vzw De Comeet, Gemeente Nevele
Locatie: Nevele
Ontwerp: 2009
Fotografie: Hans De Pelsmacker

Alleen al omdat Buysse twee jaar in de Verenigde Staten verbleef en gedurende vijfendertig jaar in Den Haag gedomicilieerd was, kreeg hij een ruimere kijk op de wereld dan zijn Vlaamse tijdgenoten en werd een bevoorrecht waarnemer van zijn tijd. Het werk van Buysse is nochtans afgebakend in plaats, tijd en gebeuren, maar vormt met zijn scherp observatievermogen een helder venster naar de buitenwereld. De visualisering van deze vaststelling vormt het uitgangspunt van het ontwerp. Het ontwerp bestaat uit twee identieke bronzen verticale volumes die symmetrisch in spiegelbeeld tegenover elkaar staan opgesteld. Elk volume is een in 90° openstaand hoekelement van twee verschillende breedten en zijn ongeveer 15 cm dik. In de vlakken zijn willekeurig vierhoekige openingen gemaakt. De buitenkant van de volumes zijn vlak en hoogglanzend afgewerkt en de binnenkant heeft de textuur van boekenruggen, zoals die in een boekenkast staan opgesteld. De toeschouwer ziet van buiten twee spiegelende geperforeerde volumes als openstaande boeken die een binnenruimte afbakenen. Binnenin wordt de toeschouwer in een te kleine ruimte omgeven door boeken waar doorheen hij of zij de omliggende omgeving kan waarnemen. De plaats en gebeuren in het literair werk van Buysse handelen  steeds vanuit een bekrompen locale context, maar inhoudelijk geven ze een wijds perspectief op de wereld.

The mere fact that Buysse stayed two years in the United States and was domiciled at Den Haag for thirty-five years, gave him the opportunity to take a broader view of the world than his Flemish contemporaries. He became a privileged observer of his time. Buysse’s work, however, is limited in place, time and events. But due to his power of sharp observation it serves as a clear window to the outside world. The visualization of this observation is the starting point of the design. The design consists of two identical bronze vertical volumes, arranged symmetrically mirrorwise. Each volume is a 90° standing corner element of two different widths and approximately 15 cm thick. Quadrangular openings are made randomly in the surface. The outside of each volume is flat and high-glossy; the inside has a texture comparable to that of the backs of books as they are arranged in a bookcase. From the outside the spectator sees two reflecting perforated volumes as open books that mark out the inner space. Inside the spectator is surrounded by books in a room that is too small. Through those books he or she can see the surrounding environment. The place and the events in Buysse’s literary work are always seen from a narrow-minded local context, but as regards content they offer a wide perspective on the world.