Inrichting publieke ruimte
Participatieproject
Wedstrijd - geselecteerd
Opdrachtgever: sirb-bghm.brussels
Locatie: Modelwijk/Cité Modèle, Laken Brussel
Ontwerp: 2017
Fotografie: Hans De Pelsmacker

De modernistische architectuur, het multiculturele en de groene woon– en leefomgeving van deze specif,ieke wijk vormen het uitgangspunt voor een ontwerp dat samen met buurtbewoners en buurtverantwoordelijken wordt uitgewerkt. Via opeenvolgende onderzoeksmomenten of workshops ter plaatse tijdens de zomermaanden worden verschillende beeldende mogelijkheden en oplossingen onderzocht. Afhankelijk van de resultaten van het participatief onderzoek kan een definitief ontwerp concreet uitgewerkt worden in ondermeer: meubilair zoals banken, doorgangen, keramische tegelvlakken, orientatieobjecten, sculpturale en landschappelijke ingrepen en lichtintegratie.