Inrichting Lokettenzaal van het Vlaams Parlement
Wedstrijd, geselecteerd
Opdrachtgever: Vlaanse Gemeenschap
Locatie: Lokettenzaal Vlaams Parlement
Ontwerp: 2007
Tegelontwerp: Benoit van Innis
Keramische elementen: Anne Perneel
Beeldvorming: Gery Van Den Abeele

Het  Vlaams Parlement wil van de Lokettenzaal opnieuw een Vlaamse publieke plaats of een marktplein maken waar een aantal functies zoals een ontmoetingsplaats, een informatieruimte, een parlementswinkel en een brasserie in een weloverwogen combinatie aan bod komen. Het uitgangspunt voor dit ontwerp is het typische Vlaamse marktplein als ontmoetingsplaats en plaats van markt- en feestactiviteiten. Het ontwerp is de uitbeelding van het intens levendig marktgebeuren op het plein waarrond de strakke functionaliteit van de Lokettenzaal de metafoor vormt voor de vertikaal-rechtlijnig historische trappengevels en Belfort die zo kenmerkend voor Vlaanderen zijn. Overeenkomstig met de architectuur van Victor Bourgois is dit ontwerp een publieke binnenruimte waarin de markt (winkel, brasserie en informatiepunt) plaats vindt. Het is een transparante heldere ruimte die vrij toegankelijke en overzichtelijk is. Net zoals de marktbezoeker, moet de bezoeker er zich vrij en ontspannen kunnen bewegen. De glazen wanden en muren raken elkaar nooit in de hoeken en het binnenstebuiten keren van functionele ruimten genereert veel open ruimte in de binnenruimte en een open dynamisch karakter aan de buitenzijde. Deze keuze werd ingegeven door de georganiseerde wanordelijkheid van een marktplein op een marktdag. Op de centrale wand, de tafels en de bar zijn keramische ontwerpen van Benoît van Innis verwerkt.