Kunstintegratie Heilig Hart
Wedstrijd VIPA, geselecteerd
Opdrachtgever: vzw Dienstverleningscentrum Heilig Hart, Deinze
Locatie: De Dageraad Bachte, Deinze
Ontwerp: 2016
Fotografie: Hans De Pelsmacker

Het kunstwerk is een interventie in de centrale binnentuin. Het bestaat uit 4 onregelmatig-geometrische volumes die in een halve cirkel geplaatst zijn. De volumes worden verbonden door 3 ruime betonnen terrassen waarin motieven zijn geïntegreerd. Hier en daar zijn er lichtpunten die het werk bij valavond en duisteris een ander aanblik geven en de omgeving verlichten. De geometrisch volumes hebben een zithoogte en kunnen als zitbanken gebruikt worden. In de  banken zijn tekeningen geïntegreerd die eventueel zelf door enkele zorgvragers werden getekend. Centraal in de opstelling staat een boom. De cirkelopstelling of rotonda is een uitbeelding van verbondenheid en ontmoeting. De kunstintegratie moet in die zin begrepen worden als belevingskunstwerk. Het wordt een plaats waar de bewoners, het personeel en bezoekers elkaar in een verbonden en ongedwongen sfeer kunnen ontmoeten zoals op een marktplein.