Herinrichting site
Opdrachtgever: Gemeente Wevelgem, Kerkfabriek St.-Hilarriuskerk
Locatie: Grotplein Wevelgem
Realisatie: 2017
Materiaal: Architecturaal beton, eik, cortenstaal en bomen
Ontwerp ism architecte Albertina De Pelsmacker
Fotografie: Hans De Pelsmacker

Het ontwerp
De site is een publieke groene ruimte die de grot als sculptuur prominent aanwezig maakt en twee functies comprimeert: een veilig toegankelijke plaats voor schoolkinderen en een intieme en stille plek rondom de grot. Beide plaatsen hebben een tegengestelde identiteit en worden gescheiden door een 25 meter lange bank die de site in twee verdeeld. Langs de kant van de kerk is een open ruimte als passage en pleintje voor scholieren, wachtende ouders en grotbezoekers. Aan de andere kant ligt een landschappelijk schuinsaflopende grasvlakte als een atrium tot voor de ingang van de grot. Naast de grot is er een kleine open ruimte voor een intiem gebedsmoment. De visueel storende zichten langs aanpalende panden worden door eenvoudige sculpturale houten wanden aan het zicht ontnomen. Het geheel werd heraangelegd met dolomiet, banken, beplanting en parkeerplaatsen.

De bank
De opvallende betonnen bank met een lengte van 25 meter is van architecturaal beton waarin motieven als een fries in het betonoppervlakte werd geïntegreerd. De motieven vinden hun oorsprong in tekeningen die gemaakt werden door de leerlingen van de aanpalende lagere school. Onder leiding van beeldend kunstenaar en ontwerper Hans De Pelsmacker werkten de leerlingen van de 3de en 4de klas hieraan mee. Na een bezoek aan de grot werd onderzocht hoe de rotsarchitectuur, de donkere sfeer die wordt opgelicht door diverse kaarsen en de opvallende stilte de eigenheid van de plek bepalen. Nadien werden deze ervaringen plastisch weergegeven in diverse tekeningen waarbij het samengaan van de elementen rots, licht en stilte het onderwerp was. Vervolgens heeft de kunstenaar alle tekeningen verknipt tot collages en als friesmotief ontworpen en uitgewerkt in beton. De zwarte kleur verwijst naar de rotsen, oker verbeeldt het licht en blauw drukt de stilte uit. De titel van het werk werd door één van de leerlingen zelf bedacht en heet “Rots vol licht en stilte”.