Go West! Monument voor de emigratie naar Amerika
Wedstrijd vzw Comeet
Opdrachtgever: Gemeente Maldegem
Locatie: Adegem
Realisatie: 2011
Materiaal: architectuurbeton, natuursteen en bomen
Fotografie: Hans De Pelsmacker

Het monument bestaat uit één lange bank en lichtlijn die de geografische afstand in een juiste schaal tussen Adegem en de Mid-West in de Verenigde Staten en Manitoba in Canada visualiseert. Ten oosten liggen enkele ruwe rotsblokken willekeurig verspreid in het gras. Onbewerkt, dor en verlaten,  ten westen van de bank worden jonge Canadese Esdorens en Amerikaanse eiken gepland. De triptiek rotsen/bank/bomen wil niet enkel de afstand en richting visualiseren, maar verbeeldt drie momenten van een immigrant:  armoede, toevlucht en hergeboorte. Dit monument is er overdag als functionele site en monument en ’s nachts als lichtlijn en baken.

This monument is the visualisation of the geographical distance between Adegem and the Mid-West in the United States and Manitoba in Canada, as well as the direction towards these places. East of this bench lie a few rough-hewn, unfinished, flat rocks, randomly scattered on the grass. Rough, barren and deserted. At the end, west of the bench young Canadian maple-trees and American oaks are planted. During the day this monument serves as a functional site and monument. At night it is a light line and beacon