Herinrichting site Den Tap
Wedstrijd vzw Leiedal
Opdrachtgever: Gemeente Kuurne
Locatie: Jeugdhuis ‘Den Tap’ Kuurne
Ontwerp 2011, realisatie uitgesteld
Fotografie: Hans De Pelsmacker

Het nieuwe plein wordt een verkeersarme graszone en een trefpunt voor specifieke activiteiten in en rond het jeugdhuis Den Tap. Het ontwerp voorziet de aanleg van een landschappelijke ellipsvormige gebogen talud die het jeugdhuis met een grote boog omsluit en een natuurlijk atrium vormt rondom een betonnen terras/podium. De betegeling van het terras kan ontworpen worden door de jongeren.

The new square will be a low-traffic lawned area as well as a venue for activities in and around Den Tap Youth Centre. The design provides for the constuction of a scenic, elliptic bank enclosing the youth centre in a wide curve and creating a naturel courtyard around a concrete terrace/platform. The pavement of the terrace may be designer by the monsters.