Kunstintegratie De Rinck
Wedstrijd, geselecteerd
Opdrachtgever: Gemeenschapscentrum De Rinck
Locatie: Anderlecht
Ontwerp: 2011
Fotografie: Hans De Pelsmacker

Het ontwerp bestaat uit een viertal interventies die enerzijds het compacte labyrintisch karakter van de architectuur ondersteunt, en anderzijds het grid verbeeldt van de diverse culturen en het grootstedelijk stratenpatroon. De vier interventies zijn telkens sculpturale uitbeeldingen van een gridpatroon, maar hebben elk een eigen identiteit en concrete functie:

Een transparante net van bladknoppen in brons: een scherm
Een lichtsculptuur van albast: licht
Een wand of vloer van marmer: signalisatie
Een zitvolume van keramische tegels: een bank