Participatieve kunstintegratie De Gapaert
Wedstrijd VIPA
Opdrachtgever: vzw De Gapaert
Locatie: Tehuis voor gerechtskinderen Wervik
Realisatie 2013
Materiaal: Larix
Fotografie: Hans De Pelsmacker

Het kunstwerk bestaat een rechttoe/rechtaan houten constructie die centraal in de patio wordt geïntegreerd. Het is een samengestelde compositie van tot balk verzaagde boomstammen van diverse lengten. Vanuit een centraal punt vertrekken 4 ongelijke richtingen die haaks staan op het ongelijkzijdig grondplan van de patio. Hierdoor ontstaat een zekere ruimtelijk spanning op de patio en een dialoog tussen de houtconstructie en de omliggende architectuur. Het kunstwerk wil meer zijn dan een sculpturale aanwezigheid en kan functioneren als belevingsobject.

The artwork consists of an outspoken wooden construction which is located centrally on the patio. It is composed of trees, cut into beams of different lengths. From a central perspective, the beams are placed at 90 degree angles on the uneven surface plan of the patio in different directions. This causes a certain spatial tension on the patio and generates a dialogue between the wooden construction and the adjacent architecture. The artwork represents more than a sculpture and functions as an object than can be experienced as well.