Participatieve kunstintegratie De Brem
Wedstrijd VIPA, geselecteerd
Opdrachtgever: OCMW Oostende
Locatie: Begeleidingstehuis voor gerechtskinderen ‘De Brem’ Oostende
Ontwerp: 2012
Fotografie: Hans De Pelsmacker

De sculptuur heeft een sokkel van bekistingsbeton in de vorm van de plattegrond van het tehuis. Het is een platform waarop drie monumentale platte volumes van architectuurbeton liggen. Het veelhoekig patroon van deze volumes is een weergave van de beleefde ruimten zoals de kinderen en jongeren die zelf hebben uitgetekend. Sokkel, balken en natuursteen vormen een sobere samengestelde sculptuur die er uitziet als een groot gezelschapsspel met vele deelnemers. Het kunstwerk is zowel een sculptuur als een functioneel object.

The sculpture is placed on a pedestal made of concrete casing and is drafted into the floor plan of the home. The sculpture functions as a platform on which three monumental shapes of architectural concrete are placed. The polygonal pattern of these shapes represents how space is experienced by children and youngsters, and was drawn by them as well. The pedestal, beams and natural stone form a sober and composed sculpture that creates the perception of a game with many participants. The artwork represents both a sculpture in itself, as well as a functional object.