Carpet of life and death
Grafmonument
Wedstrijd, geselecteerd.
Locatie: Gemeentelijke Begraafplaats Beveren
Ontwerp: 2010  Hans De Pelsmacker en Philip Van Isacker
Fotografie en beeldvorming: Hans De Pelsmacker

Carpet of life and death is de titel voor een monument voor de doden. Dit gegeven wordt uitgewerkt in een monumentale horizontale sculptuur die bestaat uit een stenen terras, een bronzen hoogreliëf  en twee zittende figuren in brons. Centraal op het terras is er een bronzen hoogreliëf waarop vegatieve motieven worden uitgebeeld. Het zijn natuurgetrouwe weergaven van bladknoppen en twijgen, bloemen en vruchten, gebladerte en dorre takken. Alle objecten liggen willekeurig door elkaar en zijn tastbare en herkenbare producten uit het leven van bomen en planten. Zij tonen de toeschouwer iets over het verloop van het leven: van het ontluiken, bloeien en volgroeien, vruchten geven tot het afsterven. Het geheel is uitgewerkt als een uitgerolt tapijt. Het tapijt is nauw verbonden met huiselijke warmte en centraal aanwezig in de leefruimte. Zoals  het oosterse tapijt een vanzelfsprekende grid is van abstracte figuren en figuratieve motieven die onmiddellijk evident worden begrepen, zo verbeeldt dit tapijt een leesbare afspiegeling van alle aspecten van het leven tot de dood. Het reliëf ligt op een terras van Balegemse steen. Deze steen die uit Vlaamse grond wordt ontgonnen kent een rijke traditie en wordt gekenmerkt door de aanwezigheid van overvloedig veel schelpfossielen. Hierdoor lijkt het oppervlakte als een strand waar honderden schelpen aanspoelen. Fossielen zijn tastbare resten uit een ongrijpbaar ver verleden en vertellen evengoed iets over de cycli leven en dood.  Centraal in het midden van de kortste zijden zijn er twee op een natuurstenen sokkel zittende, bronzen figuren, op natuurlijke grootte uitgevoerd, die toekijken op het reliëf. De figuren zijn sculpturen van beeldend kunstenaar Philip Van Isacker. In een toestand van “bewogen meditatie” verbeelden zij die menselijke reactie op dit tafereel van leven en dood, waarin zowel verwondering, aarzeling, nadenkendheid en aanvaarding besloten ligt.