Participatieproject Big Bancs
Opdrachtgever: Stad Luik
I.s.m. Creahm, Madmusee en Liège Métropole Culture 2010
Publieke bank Parc d’Avroy, Liège
Realisatie: 2010
Materiaal: Larix
Fotografie: Hans De Pelsmacker

In opdracht van de stad Luik werd deze banc public samen met Michel Thiry gerealiseerd. Michel Thiry werkt sinds jaren in atelier Créahm waar kunstenaars met een mentale handicap de mogelijkheid krijgen zich creatief te ontplooien. Vanuit de tekeningen van Michel werd deze bank zonder een concreet plan in elkaar gevezen en verlijmd. Heel bewust werd veel ruimte gelaten voor ingevingen van het moment. Om de geest van de tekeningen zoveel mogelijk te respecteren werd het hout niet afgewerkt en zijn de verbindingen robust en zichtbaar gelaten.

By order of the City of Liège, Hans De Pelsmacker, together with Michel Thiry, has realised un banc public. Michel Thiry has already been working in atelier Créahm for years, an atelier where artists with a mental disability get the opportunity to develop in a creative way. Based on the drawings of Michel, this bench was screwed and glued together without any concrete plan. Deliberately a lot of room was left to sudden inspirations. To respect the spirit of the drawings as much as possible, the wood is not finished and the connections have been left solid and visible. At the moment the bench can be found on the inner court of Musée Curtius. Later on it will be moved to the Parc d’ Avroy in Liège, where it will be part of the renovated Madmusee.