Kunstintegratie WZC T'Hoge, Alveringem
Wedstrijd VIPA
Opdrachtgever: OCMW Alveringem
Woonzorgcentrum: WZC ’t Hoge, Alveringem
Realisatie: 2013
Materiaal: beton, brons en LED-verlichting
Fotografie: Hans De Pelsmacker

Het kunstwerk bestaat uit een betonnen plaat waarop een bronzen reliëf ligt. Het reliëf stelt een cluster voor van twijgen, bloemen en bladeren. Zij verbeelden het verloop van ontwikkelen, volgroeien en afsterven. De betonnen plaat  functioneert eveneens als bank en een rechtlijnige Led-verlichting is in de lengte geïntegreerd. Hierdoor heeft het kunstwerk twee gedaanten: overdag als sculptuur en ‘s avonds als lichtbaken.

The art work consists of a concrete surface upon which a bronze relief rests. The relief represents a cluster of twigs, flowers and leaves, which stands for the cycle of development, growth and decay. The concrete surface also functions as a bench, with a linear LED-light integrated in the length. As a result, the art work has two distinct appearances: in the day as a sculpture, in the night as a beacon of light.