Kunstintegratie Ter Leye

Kortrijk 2019

Borstwering kinderdagverblijf in een tehuis voor gerechtskinderen.
Ism met Lamberts Glass en Atelier Mestdagh
Niet uitgevoerd.